Dobre bakterie: prawda czy fałsz?

Przyjrzyjmy się niektórym częstym mitom na temat preparatów ze szczepami bakterii kwasu mlekowego i oddzielmy fakty od mitów.

"Jogurty i naturalna żywność to najlepszy sposób spożywania dobrych bakterii przez twoją rodzinę"

Odpowiedź: fałsz

Jogurty i inne produkty sfermentowane, takie jak kefir, to doskonałe naturalne źródło dobrych bakterii. Są one spożywane od lat, jako naturalna metoda poprawy zdrowia i mikrobioty jelitowej. Ale najczęściej stosowane dobre bakterie są delikatne, i wymagają ścisłego nadzoru w trakcie całego procesu produkcji, transportu i przechowywania, aby zapewnić dostarczenie zdolnej do przeżycia liczby żywych bakterii2. Również w przypadku wielu produktów spożywczych, aktywne, żywe kultury bakterii często nie przeżywają do końca ich okresu przydatności do spożycia. Z koleji liofilizacja, inaczej suszenie mrozem, zachowuje żywotność dobrych bakterii i zwiększa ich stabilność3. Dlatego ważne jest, aby przyjmować wysokiej jakości suplementy diety lub synbiotyki dostępne bez recepty, które gwarantują odpowiednią ilość dobrych bakterii do końca ich okresu przydatności do spożycia.

"Wszystkie preparaty ze szczepami bakterii kwasu mlekowego są takie same"

Odpowiedź: fałsz

Efekty preparatów ze szczepami bakterii kwasu mlekowego są właściwe dla danego szczepu bakteryjnego. Ale nawet dla dobrze udokumentowanych rodzajów suplementów diety ze szczepami bakterii kwasu mlekowego może występować zmienność wynikająca z niewłaściwej produkcji i przechowywania4. Dobre bakterie muszą dotrzeć do miejsca działania (tj. jelit), aby wywrzeć pozytywny wpływ na zdrowie i mikroflorę jelitową. Po drodze drodze mogą napotkać trudne warunki, jak kwas żołądkowy i kwasy żółciowe, które niszczą większość dobrych bakterii3. Aby mieć pewność, należy przyjmować dobre bakterie o wysokiej szansie na przeżycie i/lub produkt gwarantowanej jakości (np. Suplement diety z certyfikatem GMP*). To zapewnia, że przedostaną się one przez żołądek bezpiecznie i dotrą do jelita.

"Skład mikroflory jelitowej jest odnawialny"

Odpowiedź: prawda

Skład mikroflory jelitowej jest odnawialny. Zmiana ilości bakterii w jelitach jest procesem normalnym dla organizmu. Zależy głównie od rodzaju i składu spożywanego pokarmu, wieku osobniczego, dostępności i składu substratów do wzrostu mikroflory, pH treści w jelitach, stanu jelit, a także miejsca zamieszkania i stylu życia. Na florę jelitową wpływają przebyte infekcje, biegunki, stosowana antybiotykoterapia, metabolity bakteryjne. Na skład mikroflory może oddziaływać też przesadna higiena w wieku niemowlęcym oraz stres.

*wytwarzany zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (ang. Good Manufacturing Practice; GMP) będącą ścisłym wymogiem prawnym dla wytwarzania produktów leczniczych i podlegającą regularnym kontrolom prowadzonym przez organy ds. zdrowia.

 


Piśmiennictwo:
1. Allen SJ, et al. Cochrane Database of Syst Rev. 2010:Issue 11. Art. nr D003048. DOI:10.1002/14651858
2. Prescript-Assist. ‘Do Probiotics Need to Be Refrigerated.’ Dostępne na stronie internetowej: http://www.prescript-assist.com/intestinal-health/refrigerated-probiotics/. Dostęp: lipiec 2016
3. Govender M, et al. AAPS PharmSciTech. 2014;15(1):29-43
4. Clancy R & Pang G. J Am Colleg Nutr. 2007;26(6):691-694