Kontakt

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
Tel: +48 22 209 7000
Fax: +48 22 209 7001
mail: biuro.pl@sandoz.com
NIP: 534 000 20 64
KRS: 0000028057, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Lek S.A.

Lek S.A.
ul.Podlipie 16, 95-010 Stryków
Tel: +48 42 295 7100
Fax: +48 42 295 7187
NIP: 728 134 19 36
KRS 0000061723, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy KRS